Úvod » Činnost AK » Pilotní výcvik »

Kurz pilota kluzáků (GLD) – vstupní informace

Vítáme Vás v báječném světě letectví!

Létání je pro člověka velmi nepřirozeným složitým pohybem. Svoje nedokonalé schopnosti z důvodu bezpečnosti kompenzuje využitím techniky a složitou organizací letového výcviku a provozu.

Organizace Vašeho kurzu:

Čeká Vás a Vaše instruktory cca půldruhého roku, který vyplníme základním neboli elementárním výcvikem, přezkoušením před sólo lety, vlastními sólo lety, teoretickou a praktickou pilotní zkouškou a tzv. pokračovacím a sportovním výcvikem.

Před zahájením kurzu je vyžadována zdravotní prohlídka – tzv. Medical certificate druhé třídy, na formuláři od schváleného leteckého lékaře, pro AK Klatovy je to např. MUDr. Roman Krátký, tel. 603 175 535.

V průběhu kurzu, před sólo lety, je nutno složit zkoušku pro získání omezeného průkazu radiooperátora letadlových stanic na Českém telekomunikačním úřadě - kontakt, formuláře a termíny zkoušek jsou zde: http://www.ctu.cz. S přihláškou a podklady Vám poradíme a pomůžeme.

Seznámení s PW-6

Výcvik probíhá na větroni PW-6.

Větroň PW-6 je dvoumístný cvičný středoplošný kluzák kompozitové konstrukce.

Seznámení s PW-6Letový provoz organizujeme vždy o sobotách, ráno na cca 8:30, podle domluvy i v neděli, v sezóně, která je od dubna do září, ale létá se i mimo ni. Provoz je i o prázdninách, to se nalétá nejvíce. V týdnu spolu komunikujme přes e-maily, hlavně dotazy na teorii, kterou budete studovat, lze i přes telefon.

I když třeba nebude letové počasí, a vy jej budete sami sledovat pravidelně, choďte na letiště alespoň v sobotu, uděláme si alespoň pozemní přípravy a domluvíme, co je třeba, abychom byli připraveni na letovou akci. Bude-li příznivé počasí, vytáhneme letadla z hangáru, připravíme provoz a budeme létat.

Na startu koukejte kolem sebe, sledujte svoje kolegy, co dělají ve vzduchu i na zemi, poslouchejte i ostatní piloty i jejich historky, z toho se velmi dobře a zadarmo poučíte - v letectví nikdo nikdy nemůže znát všechno a zkušenosti ostatních nám pomáhají se vyvarovat stejných chyb.

Je nutné na letišti po dobu základního výcviku opravdu být každý víkend, neboť při přestávkách v létání, delších než dva týdny, velmi rychle zapomenete dovednosti již získané předchozím výcvikem a musíte ty letové úkoly plnit znovu, což znovu platíte, nehledě na ztrátu času všech zúčastněných. Postoupit k další letové úloze lze až po zvládnutí té předchozí.

Pilotní výcvik
Pilotní výcvik
Pilotní výcvik

V průběhu týdne je také potřeba před letovou akcí nastudovat příslušné kapitoly z literatury, abyste chodili na letiště připraveni. Jsou to Vaše peníze, takže je lepší, když při pozemní přípravě ty věci budeme už diskutovat, než abyste je na letišti slyšeli poprvé. Vlastně nikdy nepůjdete do letadla bez přípravy, ale je potřeba k ní přistupovat zodpovědně.

Ke studiu a přípravě na létání potřebujete:

Učebnice pilota, poslední vydání 2013 (nakladatelství Svět Křídel) Alternativně Učebnice sportovního letce ke stažení zde: http://knihy.vacc-cz.org/
Metodika základního výcviku VP-L-4 ke stažení zde: http://knihy.vacc-cz.org/
Osnova základního výcviku AK-PL: http://www.aecr.cz/#DocumentList
Zkušební osnovy OS-15: http://www.aecr.cz/#DocumentList, oboje v sekci Osnovy pro výcvik, část Bezmotorové
Předpisy: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm a také AIP (letecká informační příručka ČR): http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm Předpisy: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/ a také AIP (letecká informační příručka ČR): http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm
Radiooperátor – písemné testy vč. odpovědí: http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/zkousky_prukazy_radiova_zarizeni_faq_05-2009.pdf, požadavky ústní zkoušky: http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/zkousky_prukazy_radiova_zarizeni_osnovy_06-2009.pdf
Vzorové zkušební testy pro písemnou teoretickou pilotní zkoušku: http://www.aeroweb.cz

Při létání bude Váš instruktor zapisovat připomínky a rady z letu do učitelské knížky, odkud si je po skončení každé letové akce a po uklizení letadel do hangáru přenesete do své pracovní knížky žáka bezmotorového létání. Pracovní knížka je materiál pro Vás, pro možnost se soustředit na chyby a vyvarovat se jich při dalších letech. Nelze proto opouštět letovou akci před jejím skončením!

Elementární kurz se v rámci výcviku podílí na organizaci letového provozu, manipulaci s letadly, vedení letové dokumentace, údržbě a úklidu, pomáhá posádkám při nastupování do kluzáku a jeho vzletech. Plachtění je kolektivní činnost, elementárka spolu s instruktory tvoří tým, kde se jeden bez druhého a bez vzájemné důvěry neobejdeme.

Letu zdar přeje POŠUMAVSKÝ AEROKLUB KLATOVY